NITTEDALS TAKTORV® INNEHÅLLER

Varutyp: Torv
Rekommenderad användning: Växtmedium
Rekommenderad förvaring: Vid längre tids förvaring utomhus rekommenderas täckning. För Nittedals Taktorv® med frö, se läggningsanvisning.
Innehåll: 100% sphagnumtorv H2-H5 tillsatt NKP gödsel med mikronäring och kalkdolomit.
Finfördelningsgrad: Medel till fin
Densitet: 242 kg/m3
Bruksvolym: Ca 70 liter
Torr substans: 75 g/l
Organiskt innehåll: 51,3% TS
Surhetsgrad: pH ca 5,5
Konduktivitet: 65 mS/m
Fosfor: 21 mg/l
Kalcium: 500 mg/l
Magnesium: 109 mg/l
Natrium: 19 mg/l
Svavel: 170 mg/l
Järn: 96 mg/l
Nitrat-N: 110 mg/l
Ammonium-N: 16 mg/l
Kalium: 317 mg/l