utmaning och lösning

Stora mängder nederbörd som faller på kort tid överbelastar lokala dagvattensystem med översvämningar som resultat. Skadorna som uppstår ger höga kostnader för fastighetsägare och samhället i stort.

Vi förtätar våra städer på bekostnad av befintliga grönområden och ökar andelen hårdgjorda ytor. Gröna ytor har en viktig funktion som vattenbromsar i vår lokala miljö.

Utmaningen är att skapa nya gröna arealer för människor, fåglar och insekter. En lösning är att flytta grönskan från marknivå upp på taken och därmed få nya användbara gröna ytor.

Nittedals Taktorv® är ett kostnadseffektivt växtsubstrat för gröna tak och har en dokumenterad förmåga att hålla kvar vatten över längre tid enligt SINTEF Byggforsk i Norge.

 

Nittedals Taktorv®

CIMG0620.JPG

Bromsar vattenavrinningen från tak och terrasser 

Med Nittedals Taktorv®som växtsubstrat och gräs som växtlighet, vill vattenavrinningen bromsas och mängden vatten reduceras. Vegetationen förbrukar regnvatten, torven håller på vatten och avrinningen sker över längre tid beroende på fuktkvoten i torven.

Har en dokumenterad effekt 

Fältförsök genomförda hos SINTEF Byggforsk i Norge visar att Nittedals Taktorv® har en stark bromsande effekt på vattenavrinningen och på så sätt minskar belastningen på lokala dagvattensystem.

Skapar nya användbara ytor på tak och terrasser

Välbefinnandet ökar med närhet till gröna ytor. Nittedals Taktorv® skapar nya användbara ytor för rekreation och t.ex lokal matproduktion, samt ger fåglar och insekter bättre förutsättningar i stadsmiljön.

Stabiliserar den lokala ekologiska balansen 

Ökad växtlighet sänker temperaturen och förbättrar förutsättningarna för naturens mångfald i städerna. Koldioxid tas upp och stoft och partiklar i luften fångas upp av vegetationen.

Reducerar energiåtgången

Nittedals Taktorv® isolerar och är bullerdämpande utomhus såväl som inomhus. Takmembranet skyddas mot UV-strålning och den nedbrytning som annars sker över tid.

Kan läggas hela året

Nittedals Taktorv® kan läggas hela året och är ett kostnadseffektivt sätt att bygga gröna tak.

 

Produktfakta

Torvsäck.jpg

Nittedals Taktorv® är torv packad i nätsäckar och som levereras på pall till byggplats med följande egenskaper:

 • Mått: L700xB450xH170mm

 • Vikt vid leverans: ca 17kg per säck och ca 55kg/m2

 • Vattenmättad vikt (100%): ca 130kg/m2

 • Åtgång per m2: vid taklutning <30° 3,2 säckar, vid taklutning >30° 3,5 säckar

 • Isolerings effekt: 0,3 W/mK

 • Bullerdämpning: 4dB (ljudreduktion)

Nittedals fröblandning består av arterna

 • Rödven (Agrostis capillaris)

 • Rödsvingel (Festuca rubra)

 • Fårsvingel (Festuca ovina) 

Önskas andra fröblandningar eller växter, levereras säckarna utan gräsfrön och beställaren ombesörjer frön eller växter, samt planterar eller sår på byggplats.

tak%252Bpla%2525CC%25258At%252Bgra%2525CC%252588s.jpg
 

Montering

Nittedals Taktorv® lägger man direkt på ett tät undertak med en rotsäker takmembran.

Vi beräknar 3,2 säckar per kvm tak, vid taklutning>30° beräknas 3,5 säckar. Detta inkluderar tillräckligt med torv för utjämning av takytan.

La%CC%88ggning+av+torvtak+kopia.jpg

Lägg torvsäckarna direkt på takmembranen, starta från takytans lägsta punkt och lägg säckarna sida vid sida och rad för rad.

När säckarna ligger på plats används innehållet i resterande säckar till utjämning.

Till slut behöver man göra en grundlig bevattning av torven. Vattna i perioder med 15-20 minuters mellanrum tills torven är genomfuktad. 

Köpcenter Oslo.jpg
 

Underhåll

Oavsett vilket takbelag man väljer till en fastighet skall man ha en plan för underhållet. Väljer man att lägga Nittedals Taktorv®, skall man följa monteringsanvisning och underhållsplanen från Nittedal Torvindustri AS.

Kontortak Oslo.jpg

Här är några enkla tips för hur man sköter taket för bästa resultat

 • Slå gräset på hösten till 15-20cm och låt gräset ligga kvar.

 • Ta bort eventuella rotskott och andra oönskade växter.

 • Gödsla ett år efter läggningen och sedan efter behov med ca 5kg NPK 12-4-18 per 100m2.

 • Vattna taket vid långvarig torka – även om gräset verkar vara torrt, finns ett mycket bra rotsystem som vaknar till liv när torven får vatten.

Ett friskt grönt tak ger fastigheten extra isolering och behovet för kylning på sommaren reduceras. Torv och vegetation reducerar bullernivån utomhus så väl som inomhus. I tillägg skyddas takets tätskiktet mot UV-strålning och mekaniskt slitage, vilket ökar takets livslängd.

 

GARANTI

Nittedal Torvindustri AS garanterar produkten under förutsättning av att monteringsanvisningen och underhållsplanen följs, se här.

 
Foto 01-08-04 11 33 36.jpg

SAMMANFATTNING

Nittedals Taktorv®

 • Skapar nya användbara gröna ytor för människor, fåglar och insekter.

 • Säkerställer jämn tjocklek (ca.17cm) på det gröna taket.

 • Är en stabil takprodukt som kan läggas hela året.

 • Ger rätt förutsättningar med luft och näring för snabb tillväxt av växtlighet.

 • Bidrar till biologisk mångfald och ger flexibilitet vid val av växter.

 • Bromsar vattenavrinningen från tak och terrasser och avlastar lokala dagvattensystem.

 • Ger ett kostnadseffektivt och väl dokumenterat grönt tak.

 

Exempel

Kostnadsbesparing för dagvattenhanteringen i ett fastighetsprojekt med Nittedals Taktorv®

Aspelin Ramm Eiendom i Oslo sparade ca 350.000 genom att ersätta grävarbeten, dagvattentankar och rördragningar med ett torvtak på 750m2 från Nittedal Torvindustri AS.  

Vi funderade först på ett sedumtak, men den vattenhållande kapaciteten var för dålig, så vi valde torvsäckar med gräsfrön från Nittedal istället.
— Kenneth Harstad, projektledare hos Aspelin Ramm Eiendom i Oslo
 

odling på taket av Alna köpcenter i Oslo

Takodling i pallkrage Oslo.JPG

Organisationen Majobo och stiftelsen Kompass & Co etablerade en köksträdgård på ett av Oslos första gröna tak, granne med E6 och i ett starkt trafikerat handelsområde.

Frukt, bär och grönsaker odlades på taket och testades på Lantbruksuniversitetet på Ås, med goda resultat.  Honung från bikuporna säljs i varuhuset under eget varumärke. Nittedal Torvindustri AS har levererat torven till taket.

 

Blomsteräng för biodling på tak i Oslo

 

Andra användningsområden 

Kuben, installation med vertikal odling och bullerdämpning

Kuben, installation med vertikal odling och bullerdämpning

Bullervägg, gröna växter mot vägsidan och vertikal odling av nyttoväxter mot fastighetssidan

Bullervägg, gröna växter mot vägsidan och vertikal odling av nyttoväxter mot fastighetssidan

Samarbetspartner

Augustenborg Botaniska Takträdgård i Malmö

Nittedals Taktorv® används som växtsubstrat i takmiljö.

Nittedals Taktorv® används som växtsubstrat i takmiljö.

Malmöutställningen2.jpg