Torvtak

IMG_1837.jpg

Nittedals Taktorv®

 • Levereras färdig sådd med gräsfrön som standard.

 • Ger mycket bra förutsättningar för snabb tillväxt av tåligt gräs.

 • Ger grästaket rätt tjocklek för etablering av växtkraftigt rotsystem.

 • Gör torven stabil för väder och vind.

 • Förhindrar att torven flyter bort vid uppblötning.

 • Kan läggas på branta tak.

 • Kan läggas hela året.

Montering

la%CC%88ggning+stuga+kopia.jpg

Innan torvsäckarna kan läggas ut på taket, måste torvstocken och en rotsäker takmembran vara på plats.

Beräkna 3,2 säckar per kvm tak när taklutningen är under 30°, om taklutning är över 30° går det åt 3,5 säckar.

Börja med att lägga säckarna på tvären över nocken. Lägg därefter säckarna med långsidan mot torvstocken och sida vid sida upp längs vindskivan mot nocken. Packa säckarna tät intill varan och platta till säckarna för att ytan skall bli plan. Fortsätt sedan från torvstocken, rad för rad. Tillpassning mot nocksäcken gör man genom att vrida på den sista säcken. När säckarna ligger på plats använder man innehållet i resterande säckar till utjämning i skarvarna mellan säckarna.

Till slut återstår det att vattna taket tills torven är genomfuktad. Detta gäller vid läggning hela året för att förhindra eventuell avblåsning från tak vid hård vind. I etableringsfasen skall taket hållas fuktigt för optimal tillväxt av rotsystem och växtlighet.

 

Nittedals Taktorv® kan man lägga hela året

Här ett exempel från Idre Himmelfjäll där torvtaket monterades i februari 2018. Nittedals Taktorv® ger taket den tyngd som behövs för att timmerstockarna skall ‘‘sätta sig’’ i konstruktionen.

Här ett exempel från Idre Himmelfjäll där torvtaket monterades i februari 2018.

Nittedals Taktorv® ger taket den tyngd som behövs för att timmerstockarna skall ‘‘sätta sig’’ i konstruktionen.

Här är taket i oktober samma år. Nittedals Taktorv® levereras med gräsfrön och gödning färdig tillsatt från fabriken och torven har en mycket bra växtkraft som snabbt ger ett grönt tak.

Här är taket i oktober samma år. Nittedals Taktorv® levereras med gräsfrön och gödning färdig tillsatt från fabriken och torven har en mycket bra växtkraft som snabbt ger ett grönt tak.

 
IMG_0288 3.jpg

Branta tak med lutning över 30°

För att fördela vikten av säckarna på taket och reducera trycket mot torvstocken, bygger man ett ramverk av läkt t.ex som på bilden i 45x45mm och förankrar stående läkt över taknocken med läkt på motstående taksida.

Stående läkt placeras mot varannan torvstockkrok med cc 1200mm.

Liggande läkt monteras också med cc 1200mm.

Ramverket skall inte skruvas fast i taket och ingen punktering av takmembranet får ske!

 
 

Produktfakta

Torvsäck.jpg

Nittedals Taktorv® är torv packad i nätsäckar med följande egenskaper:

 • Mått: L700xB450xH170mm

 • Vikt vid leverans: ca 17kg per säck och ca 55kg/m2

 • Vattenmättad vikt: max ca 130kg/m2

 • Åtgång per m2: vid taklutning < 30° 3,2 säckar, vid taklutning >30° 3,5 säckar

 • Isolerings effekt: 0,3 W/mK

 • Bullerdämpning: 4dB (ljudreduktion)

 

Tillbyggnad Lima Timmerhus Isvägen Lindvallen2.JPG

Gräsfrön

Nittedals standard fröblandning består av arterna: Rödven (Agrostis capillaris), Rödsvingel (Festuca rubra) och Fårsvingel (Festuca ovina).

Önskas andra fröblandningar eller växter, levereras säckarna utan gräsfrön och beställaren ombesörjer frön eller växter, samt planterar eller sår på plats.

Torvsäckar levereras inplastade på pall och säckar med gräsfrön kan lagras i ca 4 veckor under sommarhalvåret, utan att behöva sås om.

 

Sortiment

Artikel nr Produkt
13129 Nittedals Taktorv® med gräsfrön, L700xB450xH170
13130 Nittedals Taktorv® utan gräsfrön, L700xB450xH170
11700 Nittedals Torvstockskrok, 25st/förpackning
11753 Nittedals Naturfröblandning till tak och terräng, 1kg
11750 Nittedals Björknäver*), förpackning á 10 lpm
11751 Nittedals Björknäver, 500x500mm, bunt á 12,5m2
*) Björknäver som prydnadskant till torvtak ca 50 x 20-25cm.

*) Björknäver som prydnadskant till torvtak ca 50 x 20-25cm.

 

Møreroyal® - Impregnerade och oljebehandlade hängrännor i trä

Royalimpregnerade hängrännor dim 58x120mm med frontmonterade fästen i galvaniserat stål.

Royalimpregnerade hängrännor dim 58x120mm med frontmonterade fästen i galvaniserat stål.

Hängränna i trä.png

Hängrännor i trä

Trärännorna är impregnerade i NTR klass AB och kan levereras i färgerna svart, brun och grå, samt utan färgpigment, där träytan skiftar färg från ljusbrun till grå efter några års påverkan av solljus och väder.

 

Underhåll av Torvtak

Tallmyren Högfjället, Sälen

Tallmyren Högfjället, Sälen

Oavsett vilket takbelag man väljer behövs en plan för underhållet. För att säkerställa goda förutsättningar för ett torvtak med gräs är det viktigt att slå gräset på hösten.

Enkla tips för att hålla taket grönt och upprätthålla en god växtlighet:

 • Slå gräset på hösten till 15-20 cm, låt gräset ligga kvar.

 • Håll taket fritt för eventuella trädskott.

 • Vattna taket vid långvarig torka.

 • Gödsla ett år efter läggningen med ca 5 kg NPK 12-4-18 per 100kvm och sedan efter behov.

Lindvallen, Sälen

Lindvallen, Sälen

Nittedals Taktorv® isolerar, dämpar ljud inom- och utomhus, samt skyddar och ökar takets livslängd.

 

Garanti

Nittedal Torvindustri AS garanterar produkten under förutsättning av att monteringsanvisningen och underhållsplanen följs, se här.

 

Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäll

 

Exempel

 

Återförsäljare

Våra återförsäljare har produkterna som behövs för att bygga ett torvtak.

Hos våra återförsäljare visar vi uppbyggnaden av torvtak - ovan från utställningen i Leksand.

Hos våra återförsäljare visar vi uppbyggnaden av torvtak - ovan från utställningen i Leksand.

Nittedals Taktorv® och tillhörande produkter

Sälens Bygg & Järn, Västra Långstrand 104, 780 60 Sälen, 010-471 95 20

Idre Bygg & Järn, Pettersvägen 10, 790 91 Idre, 010-471 96 00

Leksands Bygg & Järn, Övermo Verktygsvägen 2, 793 33 Leksand, 010-471 96 60

Likenäs Bygg & Färg, Mörevägen 10, 680 63 Likenäs, 0564-403 09

Hallens El & Byggmaterial, Nedre Nynom 560, 845 91 Hallen, 0643-303 80

Järpens El & Byggmaterial, Skansvägen 67, 837 32 Järpen, 0647-66 52 75

XL Bygg Hilmer, Rudsgården, 670 41 Koppom, 0571-100 40

K-Bygg Fresks, Rörosvägen 80, 840 95 Funäsdalen, 0684-66 87 80

K-Bygg Fresks, Byvägen 141, 837 96 Undersåker, 0647-66 45 30

AB Karl Hedin, Industrigatan 1, 840 92 Vemdalen, 0684-161 60

AB Karl Hedin, Verkstadsgatan 12, 702 27 Örebro, 019-20 99 00