Torvtak

IMG_1837.jpg

Nittedals Taktorv®

 • Ger mycket bra förutsättningar för snabb tillväxt av tåligt gräs.

 • Levereras färdig sådd med gräsfrön som standard.

 • Ger torvtaket en tjocklek på ca 17cm.

 • Gör torven stabil för väderpåverkan.

 • Kan läggas på lågt lutande och branta tak.

 • Kan läggas hela året.

 • Är en kostnadseffektiv grön takprodukt.

Montering

Innan torvsäckarna kan läggas ut på taket, måste torvstocken, vindskivor, alla beslag och en rotsäker takmembran vara på plats.

Beräkna 3,2 säckar per kvm tak när taklutningen är under 30°. Är taket brantare än 30° går det åt 3,5 säckar.

1.jpg
 1. Börja med att lägga säckarna på tvären över nocken.

 2. Lägg därefter säckarna med långsidan mot torvstocken och sida vid sida upp längs vindskivan mot nocken. Packa säckarna tätt intill varann och platta till säckarna för att få en plan yta.

 3. Fortsätt sedan från torvstocken, rad för rad.

 4. Tillpassning mot nocksäcken gör man genom att vrida på den sista säcken.

 5. När säckarna ligger på plats använder man innehållet i resterande säckar till utjämning av skarvarna mellan och övertäckning av säckarna.

 6. Till slut återstår det att vattna taket tills torven är genomfuktad. I etableringsfasen skall taket hållas fuktigt för optimal tillväxt av rotsystem och växtlighet.

Vid läggning under höst och vinter månaderna kan markduk användas för att täcka taket som skydd och förhindra eventuell avblåsning av torv vid hård vind.

 

Nittedals Taktorv® kan man lägga hela året

Idre Himmelfjäll, torvtaket monterades i februari 2018.

Idre Himmelfjäll, torvtaket monterades i februari 2018.

Taket i oktober samma år.

Taket i oktober samma år.

 
Nordklint i Stöten, leveranser av taktorv och byggnation av torvtak har pågått under hela året i en 2-årsperiod.

Nordklint i Stöten, leveranser av taktorv och byggnation av torvtak har pågått under hela året i en 2-årsperiod.

 

Branta tak med lutning över 30°

IMG_0288 3.jpg
 

För att fördela vikten av säckarna och reducera trycket mot torvstocken, bygger man ett ramverk av läkt t.ex som på bilden med 45x45mm och förankrar stående läkt över taknocken med läkt på motstående taksida.

Stående läkt placeras mot varannan torvstock- krok med cc 1200mm.

Liggande läkt monteras också med cc 1200mm.

Läkten skall inte skruvas fast i taket!

Produktfakta

Nittedals Taktorv® är torv packad i nätsäckar med följande egenskaper:

 • Mått: L700xB450xH170mm

 • Vikt vid leverans: ca 17kg per säck och ca 55kg/m2

 • Vattenmättad vikt: max ca 130kg/m2

 • Åtgång per m2: vid taklutning < 30° 3,2 säckar, vid taklutning >30° 3,5 säckar

 • Isolerings effekt: 0,3 W/mK

 • Bullerdämpning: 4dB (ljudreduktion)

Torvsäck.jpg

Sortiment

Artikel nr Produkt
13129 Nittedals Taktorv® med gräsfrön, L700xB450xH170
13130 Nittedals Taktorv® utan gräsfrön, L700xB450xH170
11700 Nittedals Torvstockskrok, 25st/förpackning
11753 Nittedals Naturfröblandning till tak och terräng, 1kg
11750 Nittedals Björknäver*), förpackning á 10 lpm
11751 Nittedals Björknäver, 500x500mm, bunt á 12,5m2
 

Gräsfrön

Tillbyggnad+Lima+Timmerhus+Isva%CC%88gen+Lindvallen2.jpg

Nittedals fröblandning består av arterna

 • Rödven (Agrostis capillaris)

 • Rödsvingel (Festuca rubra)

 • Fårsvingel (Festuca ovina)

Önskas andra fröblandningar eller växter, levereras säckarna utan gräsfrön och beställaren ombesörjer frön eller växter, samt planterar eller sår på plats.

Torvsäckarna levereras inplastade på pall och säckar med gräsfrön kan lagras i ca 4 veckor under sommarhalvåret, utan att behöva sås om.

 

Björknäver som prydnadskant till torvtak

*) Björknäver ca 50 x 20-25cm.

*) Björknäver ca 50 x 20-25cm.

Historiskt användes björknäver som tätning mellan råspont och torv med 6-7 lager. Idag används näver som prydnad kring takfot och vindskivor, samt för att täcka t.ex plåtbeslag så man visuellt får en mer genuin design.

 

Impregnerade och oljebehandlade hängrännor i trä

Hängränna i trä.png

Trärännorna är impregnerade i NTR klass AB och kan levereras i färgerna svart, brun och grå, samt utan färgpigment, där träytan skiftar färg från ljusbrun till grå efter några års påverkan av solljus och väder.

Hängrännor har måtten 58x120mm och monteras med frontmonterade fästen i galvaniserat stål.

Stockholms skärgård 2019, foto: M. Wallner

Stockholms skärgård 2019, foto: M. Wallner

 

Underhåll av Torvtak

Tallmyren i Sälen 4 månader efter montering

Tallmyren i Sälen 4 månader efter montering

Oavsett vilket takbelag man väljer behövs en plan för underhållet. För att säkerställa goda förutsättningar för ett torvtak med gräs är det viktigt att slå gräset på hösten.

Enkla tips för att hålla taket grönt och upprätthålla en god växtlighet:

 • Slå gräset på hösten till 15-20 cm.

 • Håll taket fritt för eventuella trädskott.

 • Vattna taket vid långvarig torka.

 • Gödsla ett år efter läggningen med ca 5 kg NPK 12-4-18 per 100kvm och sedan efter behov.

Tallmyren i Sälen efter 2 år

Tallmyren i Sälen efter 2 år

Nittedals Taktorv® isolerar, dämpar ljud inom- och utomhus, samt skyddar och ökar takets livslängd.

 

Garanti

Nittedal Torvindustri AS garanterar produkten under förutsättning av att monteringsanvisningen och underhållsplanen följs, se här.

 

Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäll

 

Exempel

 

Återförsäljare

Våra återförsäljare har produkterna som behövs för att bygga ett torvtak från nittedal torvindustri.

Hos våra återförsäljare visar vi uppbyggnaden av torvtak - ovan från utställningen i Leksand.

Hos våra återförsäljare visar vi uppbyggnaden av torvtak - ovan från utställningen i Leksand.

Nittedals Taktorv® och tillhörande produkter

Sälens Bygg & Järn, Västra Långstrand 104, 780 60 Sälen, 010-471 95 20

Idre Bygg & Järn, Pettersvägen 10, 790 91 Idre, 010-471 96 00

Leksands Bygg & Järn, Övermo Verktygsvägen 2, 793 33 Leksand, 010-471 96 60

Likenäs Bygg & Färg, Mörevägen 10, 680 63 Likenäs, 0564-403 09

Hallens El & Byggmaterial, Nedre Bynom 560, 845 91 Hallen, 0643-303 80

Järpens El & Byggmaterial, Skansvägen 67, 837 32 Järpen, 0647-66 52 75

XL Bygg Hilmer, Rudsgården, 670 41 Koppom, 0571-100 40

K-Bygg Fresks, Rörosvägen 80, 840 95 Funäsdalen, 0684-66 87 80

K-Bygg Fresks, Byvägen 141, 837 96 Undersåker, 0647-66 45 30

AB Karl Hedin, Industrigatan 1, 840 92 Vemdalen, 0684-161 60

AB Karl Hedin, Verkstadsgatan 12, 702 27 Örebro, 019-20 99 00

AB Karl Hedin, Lillsjörännan 16, 746 50 Bålsta, 0171-558 55

Byggarnas Partner Sverige, Grönlundsvägen 1, 148 96 Sorunda, 08-588 847 50